Til salgs

Her vil det komme mer informasjon om hus vi har for salg.
I første del av 2017 legger vi ut 2 nye eneboliger på Søreidneset.
Disse husene vil kunne ferdigstilles i 2017.
Ta kontakt for mer informasjon om husene, evt. for å bli orientert tidlig i salgsprosessen av megler.